Artiklar
22/3/2022

Fungerar planerat sex?

Ny studie visar att planerat sex är lika tillfredsställande som spontant men att förställningarna om spontant sex som bättre finns hos fler.

Ni som känner mig veta att jag (med många sexologkollegor) är varm förespråkare för planerat sex. Om vi kan planera en resa eller en fest och utgå från att det ska bli härligt - varför borde inte detsamma kunna gälla för sexlivet? En förklaring till att det finns tvivel på att planerat sex blir bra är vilken inställning till spontant respektive planerat sex som finns hos personerna. Ny studie visar att de som har föreställningen att det spontana sexet är det bästa är visserligen något fler men men i slutändan gjorde det ingen skillnad för hur tillfredsställande sexet var om det startats spontant eller planerat. Dessutom vet man att regelbundet och tillfredsställande sex ökar välmåendet och så länge de inblandade njuter av sexet så är det sex som blir av bättre än inget sex alls. Fördel planering alltså, särskilt om du lever ett liv som är fyllt med åtaganden som många gör i längre relationer som kanske innebär föräldraansvar eller liknande. Så släpp den romantiska idén om spontat sex och hedra er intimitet genom att gemensamt titta i kalendern för att hitta, eller ännu hellre skapa, utrymme för närhet och sex. Läs gärna mer om mina förslag och ideer i min bok Lust och olust - om sex, närhet och anknytning som går att beställa på valfri onlinebokhandel. Källa: Is Spontaneous Sex Ideal? Beliefs and Perceptions of Spontaneous and Planned Sex and Sexual Satisfaction in Romantic Relationships, (2024), The Journal of Sex Research, 61:2,246-260

Prenumerera på mitt nyhetsbrev

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Sociala medier

Design & uppbygnad av Made by Media