Rådgivning och terapi för individer och par

Basen i mitt yrkesliv är och har alltid varit att arbeta med personer som behöver och längtar efter förändring i sina liv - framför allt i nära relationer och sexliv. Målet är att hjälpa klienterna att genom ökad kunskap och tillit till sig själv och andra hitta nya vägar till en relation och ett sexliv som både är tryggare och mer spännande.

Mångårig erfarenhet

10+

Års utbildning

Jag är legitimerad psykoterapeut med en grundutbildning som socionom. Min utbildning är integrativ och jag arbetar utifrån flera ben -  relationellt, affektfokuserat och KBT med tyngdpunkt på framför allt Compassion Fokuserad Terapi. Jag har även läst etik och religionspsykologi. Anknytningsteorin är den grund jag utgår ifrån för att förstå nära relationer. Utöver detta är jag utbildad inom en tantrisk yogaform och har en daglig meditationspraktik sedan 20 år.

100+

Nöjda klienter

Till mig kommer par och individer som har utmaningar eller problem kopplat till närhet, intimitet eller sex. Sexterapi handlar i vissa fall om att arbeta med sexuella dysfunktioner som problem med lust, orgasm eller erektion. I andra fall kan samtalen fokusera på svårigheter att prata om sex, sexuella olikheter, otrygghet och anknytningsmönster i relationen.

Anpassat efter dina behov

Parterapi

I parterapin träffar jag par som inte kommer vidare med problem som de brottas med och känner att de vill ha stöd och guidning för att kunna komma vidare. Ett vanligt bekymmer är att kommunikationen inte fungerar. Det kan då vara värdefullt med parterapi för att hitta ett gemensamt språk eller kommunikationssätt som minskar risken för missförstånd och känsla av att man jobbar mot varandra istället för tillsammans.

Individualterapi

Alla människor ställs inför situationer och omständigheter som oroar eller frustrerar någon gång under livet. Att då unna sig stöd och guidning i form av terapi kan vara hjälpsamt för att slippa känna sig ensam och vilsen. I individualterapin kan vi kartlägga utmaningarna, identifiera dina behov och önskningar och göra en plan för att hjälpa dig röra dig i den riktningen.

Sexualterapi/ Sexterapi

Kanske tillhör du den klientgrupp jag träffar som vill komma i enskild terapi för att hantera ett sexuellt problem. Att välja att komma själv kan bero på att du inte har en partner och oroar dig för hur det du upplever som ett sexuellt problem kan komma att upplevas om du skulle träffa någon att bli intim med. Det kan också bero på att du har en partner som uttryckligen inte vill gå i terapi eller kanske att du vill få klart för dig själv vad som bekymrar dig innan du blandar in en partner. Oavsett vilket är du välkommen att komma för samtal hos mig.

Vad säger mina klienter?

Du kändes som en så bra person att prata med om detta. Bra blick och tydlig i konturerna, som jag brukar säga kännetecknar en bra terapeut.
- Man, 45 år

Du har gett mig så många sanningar om mig själv som jag inte visste om. Det är fantastiskt och jag känner att jag är en helt annan, uppdaterad version av mig själv nu, jämfört med när året började. - Kvinna, 32 år

Ditt engagemang är en av de viktigaste faktorerna till att jag känt mig bekväm med att öppna upp skrymslen och vrår som gömt så mycket jobbiga tankar och känslor.
- Man, 39 år

Vill du boka en tid med Malin?

Prenumerera på mitt nyhetsbrev

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Sociala medier

Design & uppbygnad av Made by Media