Media
26/1/2024

Fördjupning inom sexuell hälsa för professionella

Malin föreläser om Lust och vanliga sexuella problem för SIFUs konferens om sexuell hälsa.

SIFU arrangerade två föreläsningsdagar om sexuell hälsa för personal inom vård och behandling.

Jag var inbjuden att prata om sexlust och vanliga sexuella problem hos män.

Prenumerera på mitt nyhetsbrev

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Sociala medier

Design & uppbygnad av Made by Media