Artiklar
22/3/2022

Är otrohet alltid förödande för en relation och ska man alltid berätta?

Otrohet - ska det alltid berättas och går det att fördjupa relationen om det framkommer?

Jag blev i april intervjuad av Svenska Dagbladet om temat otrohet och om det alltid är förödande för en relation och om vikten av att alltid berätta. Jag delade min mångåriga erfarenhet av att möta par och personer som varit otrogna eller har drabbats av otrohet och konstaterar att det inte alltid är så enkelt att säga om det bästa är att berätta eller inte. Min bild är att hemligheter i en relation står i vägen för en fördjupning och utveckling av relation men att det finns situationer där en otrohet kanske inte alltid vinner på att berättas. Men mitt främsta budskap är att jag har arbetat med många par där en otrohet som framkommit också inneburit ett startskott för ett arbete med relationen som lett till en stärkt relation. I de fall har fokus legat på vilka motiv som låg bakom otroheten och hur dessa kan förstås och arbetas med för att förbättra relationen. Min bild delas av flera av de andra, både drabbade och flera forskare inom området.

Prenumerera på mitt nyhetsbrev

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Sociala medier

Design & uppbygnad av Made by Media