Jag föreläser om sexualitet, anknytning och relationer

Jag föreläser sedan flera år tillbaka och en röd tråd i mina föreläsningar är ofta teman som sexualitet, anknytning och relationer som jag anpassar efter sammanhanget och publikens förkunskaper. Jag föreläser med mycket humor och bjuder på mig själv i kombination med ett proffesionellt upplägg.

Efterfrågade teman
jag föreläser om är

Exempel på innehåll

Är sex viktigt?

Är det så att sexlusten i västvärlden minskar? Hur kan det komma sig i så fall? Är sex viktigt och i så fall hur viktigt? Hur ser trenderna ut i samhället och vad visar forskningen om sexualitet och sexuella uttryck? Hur påverkar den digitala utvecklingen människans sexualitet och vad kommer vi ser mer och mindre av i framtiden? Vad vill vi och vad behöver vi tänka på i så fall?

Sex och prestation

Väldigt många av de sexuella problem som individer och par upplever bottnar i en föreställning om hur man ska ha sex. Hur ofta, hur länge och på vilket sätt. Många faktorer påverkar dessa föreställningar. Din ursprungsfamiljs förhållningssätt till nakenhet och sex, samhällets normer och tabun, dina egna tankar om hur sexuell du är eller vill vara, din kropps förutsättningar osv. När du upplever att du inte lever upp till dessa föreställningar uppstår ofta en prestationsångest som i sin tur skapar oro och stress och som verkar negativt på både lust och förmåga till sex. Jag föreläser om alla dessa olika faktorers påverkan och ger exempel på olika sätt att minska prestationsångesten och på sätt lättare hitta lusten och förmågan.

Sex, lust och njutning

Många hör av sig och säger att de skulle vilja vilja ha mer lust och sex. Men den spontana längtan och lusten uteblir och sex känns allt oftare som något man borde ha. Hur kommer det sig att det blir så?Vilka faktorer påverkar vår lust och vad kan man göra för att känna mer lust? I denna föreläsning går vi igenom hur man kan förstå lust som fenomen och vad man kan behöva veta och förstå för att öka sin lust till sex.

Sex och anknytningsmönster

En föreläsning med fokus på vad forskningen säger om våra tidiga erfarenheter av anknytningsrelationer (oftast föräldrarna) och hur vi hanterar närhet i relationer i allmänhet och sexuell intimitet i synnerhet. Forskning visar att personer som är otryggt anknutna (dvs upplever svårigheter i relationer där rädslor tar över eller en känsla av att man tycker sig bli invaderad av kravfylld närhet eller motsatsen då man fasar för att bli avvisad och övergiven) har svårare att sätta gränser, svårare uttrycka sina behov och önskemål och har högre nivå av ångest i sexlivet. De har också fler partners och tenderar att vara mindre rädda om sig själva i sexuella sammanhang. Jag föreläser om vad forskningen visar och även hur man kan bemöta och stötta denna typ av personer när de söker hjälp då de är en mer sårbar grupp som förekommer oftare inom vården.

Onlinekurser, retreats och event

Efterfrågan på terapi hos mig har ökat stadigt varje år och för att kunna ge fler par och personer guidning och möjlighet till att lära sig mer om sig själva, sina behov och utveckla sina relationer och sin sexualitet kommer jag att släppa onlinekurser på olika teman och har även öppna live-event planerade.

Oavsett om du är intresserad för din egen skull eller för att utvecklas professionellt kan du hålla dig uppdaterad om nya kurser eller datum för event och retreats kan du prenumerera på mitt nyhetsbrev nedan.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Undervisning
och handledning

Sedan många år undervisar jag regelbundet socionomer, psykologer, terapeuter, läkare och barnmorskor i hela landet i sexologi på både grundläggande och avancerad nivå i hur man kan bli tryggare i att beröra sexualitet med sina patienter/klienter.

Jag har varje år minst en 3-dagars kurs i sexuell problematik och terapi för professionella. Jag erbjuder även sexologisk handledning både enskilt och i Grupp samt har ofta uppdragsutbildningar riktade mot kommun, regioner samt olika utbildningsanordnare.

Vad säger deltagarna?

Malins anförande var inspirerande, roligt och lärorikt, och det får du gärna förmedla vidare till henne. Mycket bra!

En av de bästa föreläsarna, kanske den bästa…otroligt engagerad och inspirerande! Rolig, snabbtänkt, kunnig!

Levande och bra föreläsning. Goda exempel. Gjort mig mer nyfiken och uppmärksam på att ta upp sexuella frågor.

Vill du boka Malin som föreläsare?

Prenumerera på mitt nyhetsbrev

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Sociala medier

Design & uppbygnad av Made by Media