Media
26/1/2024

Älskar du som du blivit älskad?

Våra tidiga erfarenheter av närhet och trygghet kan färga och påverka hur vi förhåller oss till närhet och sex som vuxna.

I samband med att min bok Lust & Olust - om sex, närhet och anknytning kom ut bjöds jag in till Malou efter tio för att berätta om hur våra tidiga erfarenheter med våra föräldrar eller anknytningspersoner kan ha påverkat hur vi förhåller oss till känslor som lust och rädsla. Detta kan få konsekvenser för hur vi upplever beröring, närhet och sex. Jag ger exempel och visar på olika sätt hur man enkelt kan förklara hur vi lär oss trygghet och närhet och hur detta sedan kan komma till uttryck i våra relationer som vuxna. Se klippet här.

Prenumerera på mitt nyhetsbrev

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Sociala medier

Design & uppbygnad av Made by Media