Fysiska kurser

Sexualitet och Terapi 3-dagarskurs

Tillsammans med Humanova håller jag en 3-dagars kurs med fokus på hur du kan arbeta med sexuella problem i terapi

Tredagarskursen Sexualitet och terapi syftar till att ge en övergripande förståelse inom ämnet sexualitet och sexuella problem med tonvikt på psykologiska och relationella faktorer utifrån aktuella teorier och etablerade behandlingsmetoder. Malin Drevstam har lång erfarenhet av att behandla par och individer som har funderingar och svårigheter kopplat till sex. Som grund för kursen ligger hennes bok ”Lust & Olust – om sex närhet och anknytning” som även är kurslitteratur. Vi kommer att gå igenom olika teorier om sexualitet kopplat till lust, liksom anknytningsteorin som är en utvecklingspsykologisk teori. Utöver detta delar Malin med sig av sina erfarenheter av att ha behandlat par och individer i femton år. Utöver teori går vi igenom upplevelsebaserade övningar för att öka kontakten med och förståelsen av våra kroppar och sinnen i form av bland annat visualiseringar och mindfulness. Kursdatum är 23-24:e oktober och 15 nov och vi håller till i Humanovas vackra lokaler på Skeppsbron i Gamla stan. Läs mer och anmäl dig via länken nedan.

Anmäl dig
redan idag!

Prenumerera på mitt nyhetsbrev

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Sociala medier

Design & uppbygnad av Made by Media