Fysiska kurser

Sexualitet och terapi, 3 dagars kurs

Arbetar du med människor som vill må bättre i sina relationer och vill du öka dina kunskaper och ditt självförtroende att beröra även sexualitet och intimitet i samtalen? Då är det här kursen för dig. I samarbete med Humanova erbjuder jag denna 3-dagars kurs för behandlare.

Som leg. psykoterapeut och sexolog har jag lång erfarenhet av att behandla par och individer som har funderingar och svårigheter kopplat till sex. Som grund för kursen ligger min bok ”Lust & Olust – om sex närhet och anknytning” som även är kurslitteratur. Vi kommer att gå igenom olika teorier om sexualitet kopplat till lust, liksom anknytningsteorin som är en utvecklingspsykologisk teori. Utöver detta delar jag med mig av mina erfarenheter av att ha behandlat par och individer i mer än femton år. Utöver teori går vi igenom upplevelsebaserade övningar för att öka kontakten med och förståelsen av våra kroppar och sinnen i form av bland annat visualiseringar och mindfulness. Kursen vänder sig till dig som är eller utbildar sig till terapeut eller behandlare och träffar personer som upplever svårigheter kopplat till relationer, intimitet och sex.

Omfattningen är tre heldagar. Inläsning av litteratur och hemuppgifter tillkommer, utöver deltagande vid kurstillfällena.

Anmäl dig
redan idag!

Prenumerera på mitt nyhetsbrev

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Sociala medier

Design & uppbygnad av Made by Media